Po raz pierwszy w Polsce lekarze stomatolodzy zastosowali komórki macierzyste w zabiegu, który miał na celu rekonstrukcję tkanki kostnej żuchwy u 22 letniej pacjentki. Zabieg pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik polegał na pobraniu tkanki tłuszczowej za pomocą liposukcji, z której w technologii Cytori pozyskano komórki macierzyste i regeneracyjne. Wydarzenie miało miejsce 7 lipca w gdańskiej Klinice Vivadental.

 

Komórki macierzyste wszczepiono w miejsca niedoboru kości w żuchwie, jednocześnie za pomocą najnowocześniejszych materiałów regeneracyjnych przeprowadzono procedurę odbudowy kości. Ze względu na zastosowanie jedynie własnych komórek pacjentki, nie ma ryzyka odrzucenia wszczepionego materiału przez organizm, a takie rozwiązanie daje nieporównanie lepsze szanse na rehabilitację. 

Celem zabiegu było przygotowanie łoża kostnego pod planowany zabieg rekonstrukcji uzębienia za pomocą implantów u 22 letniej pacjentki z wrodzonym brakiem zawiązków zębowych, u której stwierdzono znaczące niedobory tkanki kostnej, co uniemożliwiało zastosowanie leczenia implantologicznego i odbudowę uzębienia na implantach.

Spodziewanym efektem zastosowania komórek macierzystych jest uzyskanie w bardzo szybkim czasie stabilnego łoża kostnego wraz z przywróceniem kształtu geometrycznego oraz funkcji fizjologicznej kości, w tym jej ukrwienia i unaczynienia oraz integracja nowo powstałej kości z całym organizmem. 

Komentarz eksperta

dr Violetta Szycik
dr Violetta Szycik
Przeszczepy komórek macierzystych to absolutny przełom i technologiczny skok w przyszłość w stomatologii, otwierający zupełnie nowe możliwości terapeutyczne, które są związane z możliwością uzyskania całkowicie naturalnej materii kostnej, ukrwionej i unerwionej, działającej w systemie całego układu kostnego, krwionośnego i nerwowego. Komórki macierzyste w stomatologii mają uzasadnione podstawy i znacznie szersze spektrum, biorąc pod uwagę także autoprzeszczepy w chorobach, w których cechą charakterystyczną są ubytki tkanek miękkich i twardych, wrodzone lub nabyte. Mogą stać się też skutecznym rozwiązaniem w przypadku parodontozy, na którą cierpi około 30% populacji. Tak więc przeszczepy komórek macierzystych to innowacyjna metoda rehabilitacji uzębienia i szansa uzyskania spektakularnych efektów przez wielu pacjentów, dla których droga do uzyskania pięknego uśmiechu była dotąd zamknięta. Jeśli komórki macierzyste przynoszą tak zadowalające rezultaty w innych dziedzinach medycyny, to także stomatologia ma szansę na sukces.

 

Pierwszy w Polsce przeszczep autologiczny komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w stomatologii to moment historyczny. Skład kierowanego przez dr n.med. Violettę Szycik zespołu stanowili lekarze stomatolodzy: dr n.med. Ewa Chomik, dr n.med. Piotr Chomik, dr Joanna Gruber-Miazga oraz specjalista anestezjologii dr Jolanta Grzybowska, a także dr n.med. Natalia Krześniak - specjalista chirurgii plastycznej oraz dr Izabella Krawczak reprezentująca firmę HammerMed – dostawcę technologii Cytori oraz  i asystentka implantologiczna Dorota Makarewicz.

 

Komórki macierzyste
Komórki macierzyste pozyskane w technologii Cytori / Klinika Vivadental

 

“Komórki macierzyste to obiecująca perspektywa dalszego doskonalenia i rozwoju naukowego prowadzonych także przez Instytut Vivadental wspólnie z Politechniką Gdańską i Panem Prof. dr hab. inż. Andrzejem Zielińskim, badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych na drodze do stworzenia technologii hodowli zębów, nad czym ludzkość pracuje już od lat 60 ubiegłego wieku. Eksplorując najnowocześniejsze technologie współczesnej medycyny umacniamy swój wkład w tę ewolucję i przybliżamy się do tego oczekiwanego przez wszystkich momentu, który zrewolucjonizuje nasze życie rozwiązując większość tak newralgicznych i powszechnych problemów z naszym uzębieniem i jego brakiem. To wielkie wyzwanie dla wszystkich naukowców, albowiem funkcjonalności zębów musi towarzyszyć estetyka, a więc kolor, kształt i geometryczna zbieżność łuków zębowych i zgryzu. Może nam w tym pomóc inżynieria genetyczna i biotechnologia” - powiedziała dr n. med. Violetta Szycik, Dyrektor Naukowy Instytutu Vivadental.

Zabieg będący częścią kompleksowej rekonstrukcji uzębienia przeprowadzono w ramach funkcjonującej w strukturach Grupy Vivadental Fundacji dla Dzieci Vivadental, która specjalizuje się nie tylko w leczeniu osób z wrodzonym brakiem zawiązków zębowych, ale także prowadzi szeroką działalność charytatywną obejmując opieką stomatologiczną dzieci z ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów dziecka, a także wojennych repatriantów z Ukrainy. 

Przeczytaj więcej o zabiegu na vivadental.pl