Regulamin dotyczy platformy internetowej www.zatokapiekna.pl zwane dalej „Platforma”

 

I OGÓLNE ZAŁOŻENIA

 1. GAB Media udostępnia Platformę bezpłatnie wszystkim użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Platformy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w poniższym Regulaminie.
 2. Właścicielem Platform jest GAB Media z siedzibą 80-214 w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 7.
 3. GAB Media udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Platformy a dostęp do jego treści możliwy jest w stopce każdej wersji językowej.
 5. Regulamin Platformy może być aktualizowany w każdej chwili.

 

II RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ PLATFORM

 1. Platforma udostępnia na swoich łamach treści o charakterze poradnikowym.
 2. Platforma może udostępniać Użytkownikom następujące możliwości:
  • komentowanie opublikowanych materiałów
  • polecanie artykułów osobom trzecim poprzez systemy sieci społecznościowych
  • przeglądanie fotogalerii
  • korzystanie z katalogów branżowych
  • kontakty do innych przedsiębiorców
  • inne

 

III ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Platforma internetowa może być zmieniana i aktualizowana przez GAB Media bez uprzedzenia, w dowolnym czasie i w dowolnej formie.
 2. Korzystając z Platformy każdy Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Administrator Platformy jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
 4. Korzystanie z Platformy podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego.
 5. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Platformy, jeżeli uzna, iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Platformy bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

IV ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

 1. Informacje zawarte na Platformie a umieszczone przez Administratora zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze. Zawartość w żaden sposób nie stanowi gwarancji rozwiązania jakiegokolwiek problemu, a stanowi jedynie informacje, oparte na wiedzy ogólnej oraz komentarzach ekspertów.
 2. GAB Media nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich podjętych na podstawie przedstawionych informacji.
 3. Właściciel serwisu nie jest stroną ani pośrednikiem pomiędzy lekarzami, różnego rodzaju usługodawcami a Użytkownikiem.
 4. Wypowiedzi ekspertów nie stanowią porady specjalistycznej w rozumieniu prawa i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Właściciela Platformy ani do osób wypowiadających się lub/i komentujących.
 5. Pozostałe wypowiedzi umieszczone na Platformie, a także zamieszczone przez Użytkowników wyrażają punkt widzenia Użytkowników, którzy je zamieszczają.
 6. Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane na Platformie przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych na Platformie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).
 7. Administrator zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny.
 8. Użytkownicy Platformy zamieszczają swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Platformy, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 9. Treści publikowane na Platformie po dniu 01.01.2023 mają charakter informacyjny, a wykonane zostały zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). Ulotki oraz szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych treści (m. in. preparatów, technologii i urządzeń), dostępne są u podmiotów przedstawiających informacje w materiałach. 
 10. Treści publikowane w Strefie Lekarza, są przeznaczone wyłączenie dla osób, posiadających wykształcenie medyczne. Dostęp jest możliwy po wprowadzeniu adresu e-mail oraz numeru PWZ.

 

V PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Platformy są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość stron internetowych - elementów tekstowych i graficznych, jak również projekt i układ poszczególnych stron Platformy.
 2. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Platformie, Właściciel udziela użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji:
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzania do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisach
  • publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych na Platformie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 2. GAB Media zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Platformy, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

 

VI OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność Użytkowników.
 2. Szczegółowo zasady określa Polityka Prywatności

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Platformy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Platformy, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.