Serdecznie zapraszamy na Pierwszy Kongres VIVA HEALTH FUTURE, wspólne przedsięwzięcie Zespołu Naukowo-Badawczego PGV, Politechniki Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental, przy współudziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział w Gdańsku.

 

Kongres odbędzie się 25 listopada 2016 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. Przewidywana liczba  uczestników to 500 osób reprezentujących medycynę, nauki techniczne oraz biologię. Dostojny patronat honorowy i medialny, stanowi potwierdzenie istotności i skali zainteresowania rozwojem medycyny i promowaniem międzysektorowego współdziałania.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym gronie naukowców i klinicystów oraz dostawców nowoczesnych technologii medycznych, aby określić potencjał, szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnych rozwiązań. W szczególności dotyczy to komórek macierzystych, technik digitalnych oraz technologii powierzchni i biotechnologii.

Pełne otwarcie, współdziałanie i wzajemna edukacja to najlepsza droga do postępu w medycynie. Wierzymy, iż Kongres pozwoli na inspirację do dalszego rozwoju i doskonalenia dotychczasowych rozwiązań z korzyścią dla naszych Pacjentów, Polskiej Nauki i Polskiego Społeczeństwa. Z drugiej strony, udział studentów przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia w obszarze Long Healthy Life, jednej z wiodących Inteligentnych Specjalizacji Województwa Pomorskiego.

 

Program Kongresu VIVA HEALTH FUTURE

Kongres odbędzie się w godzinach 9.00-17.00, składa się z 3 sesji plenarnych i 1 komunikatowej oraz forum gospodarczego z udziałem telewizji TVP 3.


I sesja - Materiały i technologie

Kierunki rozwoju biomateriałów i implantów - nadzieje i zagrożenia Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, Politechnika Gdańska Powłoki chitozanowe i ich potencjalne zastosowania w medycynie implantacyjnej Dr inż. Milena Supernak-Marczewska, European Dental Implant Institute Vivadental Znaczenie jakości powierzchni w zabiegach implantacyjnych Prof. dr hab n.med. Andrzej Wojtowicz, Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

II sesja - Digitalne rozwiązania medyczne

Vivadental Smile Design - unikalne walory technologii DSD w doskonałej rekonstrukcji uzębienia Dr n.med. Ewa Chomik, Klinika Vivadental Skanowanie w protetyce stomatologicznej Tech. Dent. Robert Michalik, Robocam Wirtualne planowanie zabiegu wszczepienia implantów i odbudowy protetycznej na implantach Paweł Jastrzębski Specjalista technologii CAD/CAM NobelProcera i NobelClinician, Nobel Biocare Polska Technologie przyrostowe w rekonstrukcji kości twarzoczaszki Dr n.med. Piotr Chomik, Klinika Vivadental

III sesja - Medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych część I

Źródła i metody pozyskiwania komórek macierzystych dr hab. Patrycja Koszałka, dr hab. Michał Pikuła, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) Nowoczesna technologia pozyskiwania komórek macierzystych do przeszczepów autogennych w zabiegach jednoczasowych Dr Izabella Krawczak, HAMMERmed Medical Polska Sp. z o.o. Sp.k. Zastosowanie komórek macierzystych w regeneracji tkanki kostnej żuchwy i szczęki Dr n.med. Violetta Szycik, Klinika Vivadental Charakterystyka ADRC w badaniach przedklinicznych oraz ich zastosowanie w neurologii Dr Anna Sarnowska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu chorób serca Prof. dr hab. n.med. Romuald Cichoń, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii

III sesja - Medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych część II

Zapotrzebowanie na zabiegi rekonstrukcyjne w chirurgii onkologicznej Dr hab. n.med. Tomasz Jastrzębski Prof. ndzw. GUMed Metodyka rekonstrukcji po zabiegach chirurgicznych oraz w leczeniu wad wrodzonych i nabytych Dr hab. n.med. Jerzy Jankau Prof. ndzw. GUMed Specjalista Chirurgii Plastycznej Komórki macierzyste w terapii oparzeń Dr n.med. Danuta Pawlik-Knapik, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Wykorzystanie komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w rekonstrukcjach ortopedycznych Dr Jakub Jabłoński, Ortomed Sport, Łódź W drodze do hodowli zębów – komórki macierzyste pochodzenia zębowego Prof. dr hab. n.med. Andrzej Wojtowicz, Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sesja komunikatowa - 15 komunikatów

Więcej informacji na stronie: kongres.vivadental.pl